25 فروردین 1390

جزوه دست نویس طراحی اجزا 1و۲

 

 

 

 

 

 PDF

 حجم : 

جزوه اول :  26.7 مگابایت

جزوه دوم :19.7 مگابایت

 

دانلود جزوه طراحی اجرا 1  

دانلود جزوه طراحی اجزا 2