11 دی 1388

انجمن مهندسان مکانیک ایران

www.isme.ir 

 

خلاصه فعالیت‌های انجمن


کنفرانس سالیانه ملی وبین المللی مهندسی مکانیک در بهار هر سال
برگزاری کنفرانسهای سالیانه دانشجویی در پائیز هر سال
گردهمایی‌های انجمن (هر ماه در دبیرخانه انجمن) و انجام سخنرانی علمی و صنعتی در هر جلسه

سمینارها و همایشهای تخصصی و عمومی 1 تا 3 روزه در دانشگاه‌ها و مراکز صنعتی سراسر کشور

برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی با استفاده از مدرسین مجرب داخل و خارج از کشور
تشکیل کمیته‌های تخصصی
انتشار نشریه پژوهشی مهندسی مکانیک به زبان فارسی و انگلیسی (مورد تائید کمیسیون نشریات علمی کشور)  

(دو شماره در سال)
انتشار مجله (دو ماهانه) مهندسی مکانیک
انتشار کتاب‌های علمی در رشته مهندسی مکانیک
قبول و اجرای پروژه‌های مورد نظر سازمانهای دولتی و غیره که به انجمن پیشنهاد می‌گردد.
همکاری با ASME (انجمن مهندسان مکانیک امریکا)طی یک موافقت نامه بین دو انجمن
برگزاری روز مهندسی مکانیک در هرسال
برگزاری امتحان مهندسی آزموده (PE) برای مهندسان
برگزاری جلسات مشترک اعضای حقوقی و اعضای هیات مدیره انجمن
ایجاد شعبه های انجمن در مراکز استان ها
ثبت نام اعضا حقیقی و حقوقی
انتشار ماهانه خبرنامه انجمن
برگزاری مسابقه خودروی انسانی
اهدای جوایزدررشته های :بهترین مقاله پژوهشی ، بهترین دانشنامه درمقطع دکترا وکارشناسی ارشد وکارشناسی
انتخاب و معرفی استاد برجسته سال
انتخاب و معرفی مهندس برجسته سال 

 

 

www.isme.ir