2 آبان 1388

طراحی شیر صنعتی توسط CATIA

 

 

 

آموزش گام به گام طراحی یک شیر صنعتی توسط نرم افزار CATIA 

 

  

 

   دانلود 

حجم :  1.49MB     

فایل PDF