2 مرداد 1388

معرفی منابع و گرایشهای کارشناسی ارشد مکانیک

خط زیر لینک است - برای دانلود  روی آن کلیک کنید :

    معرفی رشته های مهندسی مکانیک در دوره کارشناسی ارشد 

 

 

 

 

 

منابع کارشناسی ارشد و گرایشهای آن و ضرایب در رشته مکانیک (در ادامه مطلب) 

منابع کارشناسی ارشد و گرایشهای آن و ضرایب در رشته مکانیک
 
مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۷ گرایش میباشد که عبارتند از:۱- ساخت وتولید ۲ - طراحی کاربردی  ۳-  تبدیل انرژی  ۴-  مهندسی پزشکی - بیومکانیک  ۵ -  سیستم محرکه خودرو ۶ -  سازه بدنه خودرو  ۷ -  طراحی سیستمهای تعلیق (فرمان و ترمز)

مواد امتحانی و ضرایب ان در گرایشهای مختلف:

زبان تخصصی:به ترتیب در گرایشهای فوق دارای ضرایب ۱ و ۱و ۱ و۳ و ۲ و۲ و۲

ریاضیات شامل:  ( ریاضی عمومی ۲  و  معادلات دیفرانسیل و ریاضیات مهندسی) به ترتیب در گرایشهای فوق دارای ضرایب ۲ و۲ و ۲ و ۴ و۳ و۳ و۳

حرارت و سیالات* : به ترتیب در گرایش های فوق دارای ضرایب ۱ و۲ و۳ و ۳ و۳ و۲ و۱

جامدات*:به ترتیب در گرایش های فوق دارای ضرایب ۲ و۳ و۲ و۴ و۳ و۴ و۳

دینامیک و ارتعاشات *:به ترتیب در گرایشهای فوق دارای ضرایب ۱ و۲ و۲ و۳ و۲ و۳ و۴

دروس تخصصی ساخت وتولید * :به ترتیب در گراتیش های فوق دارای ضرایب ۴ و ۰ و۰ و۳ و۰ و۰ و۰ میباشد

مواد درسی که علامت * در جلوی انها است در زیر توضیح داده شده است:

حرارت و سیالات :(ترمودینامیک - مکانیک سیالات  - انتقال حرارت)

جامدات:(استاتیک - مقاومت مصالح - طراحی اجزا )

دینامیک و ارتعاشات:(دینامیک - ارتعاشات - دینامیک ماشین - کنترل)

ساخت و تولید:(ماشین ابزار - قالب پرس - علم مواد - ماشین های کنترل عددی - اندازه گیری - تولید مخصوص - هیدرولیک و نئوماتیک - مدیریت تولید )

تعداد شرکت کنندگان این رشته در ازمون سراسری سال ۸۲ برابر ۶۱۸۷ نفر

و تعداد پذیرفته شدگان نیز: ۸۱۱ نفر

دانشگاه  های پذیرش کننده در سال ۸۳:

سراسری: تبریز - تربیت مدرس - تهران - صنعتی اصفهان - امیر کبیر - خواجه نصیر الدین طوسی - صنعتی شریف - علم و صنعت - ابو علی سینا  - رازی کرمانشاه - سمنان - باهنر کرمان - چمران اهواز - شیراز - فردوسی مشهد - گیلان - یزد - سیستان و بلوچستان - شاهرود - کاشان - دانشگاه امام حسین مازندران - ارومیه

آزاد:  گرایش طراحی کاربردی:اراک - تهران جنوب  و گرایش تبدیل انرژی:تهران جنوب